Bảo vệ công trường, công trình xây dựng


Bảo vệ công trường, công trình là hình thức Bao ve phổ biến, trực tính của Công ty bảo vệ tuổi trẻ như: 
– Bảo vệ Công trình xây dựng nhà ở 
– Bảo vệ các công trình cầu, đường 
– Bảo vệ công trình xây dựng nhà máy, bến cảng, trường bay 
– Bảo vệ Công trình xây dựng tòa nhà, cao ốc lớn
– Bảo vệ công trình xây dựng khác…vv…
Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment