Dịch Vụ Bảo Vệ Sự Kiện

Công ty  Dịch vụ Bảo vệ Yuki trực tính cung cấp các hình thức bảo vệ sự kiện, thường ngày là các show có thời kì ngắn như
Bảo vệ chương trình trình diễn ca nhạc, 
Bảo vệ các sự kiện thi đấu thể dục – thể thao, bảo vệ các sự kiện văn hóa, giải trí,bảo vệ các lễ hội, các sự kiện lịch sử…..vv…


Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment