Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp ra đời

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch &  Đầu tư, trong tháng 8, có 12.404 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng hơn 6% về số và tăng 39% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng gần 31%. Bên cạnh đó, trong tháng 8 cũng có hơn 1.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.667, số tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.110 - giảm gần 45%. 


Như vậy, trong tháng 8, nếu như mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp ra đời thì cũng có 70 doanh nghiệp đang chờ giải thể, ngừng hoạt động và 37 doanh nghiệp khác hoàn tất thủ tục giải thể. 

Tính chung 8 tháng đầu năm, theo báo cáo của cơ quan quản lý có 85.357 doanh nghiệp thành lập mới và 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung, tổng số vốn các doanh nghiệp thành lập mới đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm là 1,93 triệu tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ 2016.

Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment