UNESCO bảo trợ trung tâm Toán và Lý ở Việt Nam

Ngày 24/8, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Irina Bokova đã ký thoả thuận thành lập hai trung tâm khoa học dạng hai về Toán học và Vật lý tại Việt Nam.

Hai trung tâm này sẽ được UNESCO công nhận và bảo trợ nhằm phát triển, hỗ trợ khoa học cơ bản cho các nước trong khu vực, hướng tới các nước châu Á/Thái Bình Dương và châu Phi, đóng góp vào các chương trình của UNESCO thông qua các hoạt động như nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo.

Trung tâm có nhiệm vụ tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế, với sự hợp tác của Chương trình khoa học cơ bản quốc tế (IBSP) và Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP); tổ chức các sự kiện khoa học và chuyển giao tri thức.


Đây là lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm khoa học dạng hai và trở thành một trong bốn quốc gia ở khu vực ASEAN có trung tâm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên được UNESCO công nhận và bảo trợ.

"Với hai trung tâm này, Việt Nam mong muốn thể hiện trách nhiệm đối với việc phát triển khoa học cơ bản theo những mục tiêu mà UNESCO đặt ra, đồng thời mong muốn hợp tác, hỗ trợ các nước trong khu vực và các quốc gia đang phát triển khác trong hai lĩnh vực Toán học và Vật lý. Các nhà khoa học Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà khoa học thế giới để cống hiến cho khoa học cơ bản", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết về thể chế, chính sách, nhân lực để hai trung tâm hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia vào các chương trình của UNESCO và đạt được các mục tiêu chung do UNESCO đề ra.

Bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, đánh giá cao những tiến bộ trong giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. "Tôi tin tưởng hai trung tâm Toán học và Vật lý dạng hai sẽ đóng vai trò hội tụ, giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khác", bà Irina nhấn mạnh.

Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment