Công đoàn PTSC chủ động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Vừa qua, tại Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 21 khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Đồng chí Nguyễn Trần Toàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PTSC cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2017, Công đoàn PTSC luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, hoàn thành tốt các hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PTSC theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 8/2017, toàn tổng công ty (TCT) đạt doanh thu hợp nhất 10.125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 858 tỷ đồng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động Công đoàn; Công đoàn phối hợp với chuyên môn giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn giá dầu suy giảm; Công đoàn chủ động chăm lo đời sống việc làm cho người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các công trường, dự án trọng điểm do Công đoàn TCT phát động.


Hội nghị cũng đã lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VII Công đoàn PTSC và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn PTSC cũng đã quyên góp và ủng hộ tổng số tiền là 610 triệu đồng, trong đó Công đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng, để thực hiện chương trình an sinh xã hội, ủng hộ Công đoàn Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xây dựng cơ sở vật chất và mua các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hoá, thể thao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao, ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn PTSC và khẳng định Công đoàn PTSC là đơn vị điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí chỉ đạo Công đoàn PTSC phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của Công đoàn TCT và Công đoàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Trần Toàn đã tiếp thu và cam kết thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nghiêm Thùy Lan cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam; khẳng định Công đoàn PTSC sẽ đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, tập trung vào nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí, tăng cường tinh thần đoàn kết, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn và người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, góp phần vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

Tag: cong ty bao ve o binh duong,dich vu bao ve o binh duong.
Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment