Ngân hàng Nhà nước thừa nhận hạn chế trong thanh tra, giám sát

Một ngày sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận về những vi phạm trong hoạt động thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông tin khẳng định "sẽ nghiêm túc thực hiện" đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận nhiều hạn chế của hoạt động thanh tra, giám sát như khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, chất lượng và năng lực thực thi của đội ngũ thanh tra, giám sát chưa theo kịp với tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan này nhìn nhận hoạt động thanh tra, giám sát còn chưa đáp ứng được yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, hệ thống luật pháp, pháp quy và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn bất cập.

Bị Thanh tra Chính phủ kết luận là "chất lượng giám sát từ xa, cảnh báo rủi ro chưa cao", Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tăng khả năng cảnh báo sớm với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật trong ngành.


Ngoài ra, cơ quan này sẽ đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra toàn diện, pháp nhân các tổ chức tín dụng. Đồng thời, việc giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng sẽ được tăng cường để phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm, rủi ro gây mất ổn định. Bên cạnh đó, nhà điều hành sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các ngân hàng.

Để giải quyết hạn chế về việc thanh tra giám sát "không theo kịp" tốc độ phát triển, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ thanh tra.

Trước đó, chất lượng các cuộc thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2010-2015 bị Thanh tra Chính phủ kết luận là "bị động và có nhiều vi phạm". Ngân hàng Nhà nước cũng bị đánh giá chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước còn chậm ban hành quyết định đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment