Ngân hàng tăng vay mượn nhau

Theo số liệu mới báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường liên ngân hàng (nơi các ngân hàng vay mượn lẫn nhau) ghi nhận khối lượng giao dịch tiền đồng tăng lên (tuần 21-25/8).

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng tiền đồng đạt xấp xỉ 163.000 tỷ đồng, tăng gần 2% so với tuần trước. Trong khi đó, giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 77.382 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với tuần trước đó.

Các giao dịch tiền đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 44% tổng doanh số VND), một tuần (chiếm 29%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 58% và 22%.


Về lãi suất, các giao dịch bằng tiền đồng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới một tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, một tuần tăng lần lượt lên mức 0,63% và 0,8% mỗi năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt dưới một tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và một tuần tăng nhẹ lần lượt lên mức 1,26% và 1,33% một năm. Kỳ hạn một tháng lãi suất giảm khoảng 0,13% mỗi năm, xuống mức 1,53% một năm.

Trong 7 tháng đầu năm, huy động và tín dụng ở TP HCM cũng tăng khả quan. Đến 31/7, hệ thống các tổ chức tín dụng đã huy động được gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 6,08% so với cuối năm 2016. Trong đó, về cơ cấu huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn (chiếm 52,86% trong tổng huy động vốn). Đặc biệt, tiền gửi bằng VND vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực so với cuối năm trước, là cơ sở đảm bảo cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tổng dư nợ tín dụng TP HCM đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Riêng tín dụng trung dài hạn đạt trên 52% tổng dư nợ, cao hơn cho vay ngắn hạn. Điều này đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng của thành phố.

Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment