Phẩm chất vượt trội của Yuki Sepre 24 ngày nay

      Công Ty bảo vệ Yuki Sepre 24 trên 3000 vệ sĩ, nhiều cán bộ và vệ sĩ đã làm việc trong liên doanh từ ngày đầu thanh lập. Đó là những con người có phẩm chất tốt và nghiệp vụ giỏi. Họ xứng đáng là biểu tượng là nồng cốt của lực lượng phòng vệ Yuki Sepre 24.
      Hơn một thập niênYuki Sepre 24 đã gắn bó với nhiều khách hàng nổi tiếng. Khách hàng luôn yên tâm với sự phục vụ ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. 
     Được chính phủ cho phép, được sự tín nhiệm của tổ chức Kinh tế, Chính trị - Xã hội. Sự phục vệ sĩ  ''áo xanh'' Yuki Sepre 24 đang hiện diện trên khắp mọi miền đất nước.
Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment