Bảo vệ Yuki – Bảo vệ chuyển tiền

Bảo vệ Yuki – Bảo vệ chuyển tiền


Bảo vệ Yuki – Bảo vệ chuyển tiền

13:54 12 Tháng Tư in Dịch vụ 
Ứng tuyển vào Lực lượng bảo vệ Công ty chúng tôi, đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty. Các học viên được dào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.  Sau quá trình được đào tạo kĩ lưỡng, thì toàn bộ Bảo vệ Yuki đều được trang bị các dụng cụ hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển, ngoài ra chúng tôi còn đề ra các phương án di chuyển phối hợp với các lực lượng an ninh ở mỗi địa phương để quá trình vận chuyển tiền từ ngân hàng đến nơi giao dịch, ATM và ngược lại, vận chuyển tiền cho các công ty, xí nghiệp,… không xảy ra sơ suất .
Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment