Từ 1/1/2018, chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Từ 1/1/2018, chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Điều 181, Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi luật Sửa đổi Bộ luật hình sự 2017) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định về hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
Như vậy, trường hợp người vợ muốn ly hôn mà người chồng cản trở không cho ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi nêu trên mà còn vi phạm thì có thể bị phạt tù đến 3 năm.
Hiện, theo quy định hiện hành tại khoản 2, Điều 55, Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ... chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Share on Google Plus

Hotline: 0969 100 149

    Facebook Comment